Torpedo blijft op martinus

Na de onduidelijke communicatie van de voorbije dagen hebben het Hasseltse stadsbestuur en het bestuur van Torpedo Hasselt de koppen bij elkaar gestoken over de toekomst van de Hasseltse voetbalclub. “We willen de zonevreemdheid van de huidige site opheffen en samen werken we aan een toekomstvisie voor Torpedo Hasselt op het Hollands Veld”, aldus burgemeester Steven Vandeput (N-VA) en voorzitter van Torpedo Hasselt Tony Mertens.

In de krant van donderdag 30 april 2020 werd er voor het eerst bericht over het verlengd verblijf van Torpedo Hasselt op het Hollands Veld. Bij ouders, spelers en bestuursleden van Torpedo Hasselt heerst heel wat onduidelijkheid. Het stadsbestuur en de club erkennen dat en lichten vandaag een tipje van de sluier over de toekomst van Torpedo Hasselt.

“We zijn blij met deze duidelijkheid. Op deze manier kan onze verankering met de wijk Hollands Veld blijven bestaan en wordt deze geofficialiseerd. We hebben ook als eerste aanzet een bouwaanvraag lopende voor tijdelijke kleedkamers. Eens deze er effectief staan gaan we in overleg met het stadsbestuur in een 2de fase zo snel mogelijk over tot de aanleg van een kunstgrasveld op de locatie van ons huidige B-veld. In deze overgangsfase is het behoud van onze site in Rapertingen noodzakelijk”, zegt voorzitter Tony Mertens

De ietwat onduidelijke communicatie van de voorbije dagen kwam er naar aanleiding van de gemeenteraad waar het dossier Torpedo Hasselt, in de rand van een ander dossier kort werd aangeraakt.

“Wij hebben bewust niet breed gecommuniceerd over de plannen voor Torpedo Hasselt omdat we in de luwte aan een ruimtelijke oplossing aan het werken waren. Eens die er is, kan er eindelijk gesproken worden over investeringen in de site en de voetbalinfrastructuur”, bevestigt schepen van sport Habib El Ouakili (RG+).

Niettegenstaande de berichtgeving is de stad reeds enige tijd aan de slag om het verlengd verblijf van Torpedo Hasselt op het Hollands Veld te verzekeren.

“We werken aan een ruimtelijk uitvoeringsplan waarbinnen de natuurwaarde van de site behouden kan blijven maar waar ook de club de nodige rechtszekerheid in kan vinden om te investeren”, aldus schepen van sport Habib El Ouakili (RG+). 

BLIK OP DE TOEKOMST

Wat vast staat is dat de club en het stadsbestuur elkaar gevonden hebben om ervoor te zorgen dat Torpedo Hasselt, net zoals ander clubs, alle kansen krijgt om hun huidige werking te versterken.

 “Het dossier Torpedo Hasselt sleept al enkele jaren aan. De nieuwe bestuursploeg heeft evenwel snel de knoop doorgehakt en is bereid om de club het nodige  perspectief te geven naar de toekomst toe”, aldus burgemeester Steven Vandeput (N-VA).

Samen met de club zal het stadsbestuur werken aan een masterplan voor de site waarin verschillende functies elkaar ontmoeten. De natuurwaarde van de site zal gecombineerd worden met een recreatiegebied voor de voetbalclub. De infrastructuur moet een cruciale rol spelen in het sociaal weefsel van het Hollands Veld.

“De aanwezigheid van een sportclub,  jeugdverenigingen, een school en heel wat jonge gezinnen is de grote troef van deze site”, aldus schepen van sport Habib El Ouakili (RG+) aan.

“Het wordt de ambitie van de club om in dit Masterplan een verbindend element te zijn tussen de verschillende actoren in de wijk: de school, jeugdbeweging, CKG de Hummeltjes, CGG en de parochie met zijn verenigingsleven. FC Torpedo blijft een kwalitatieve opleidingsclub met de ambitie om zoveel mogelijk Hasseltse spelers te laten doorstromen naar het eerste elftal in 1ste provinciale. Vandaar de absolute noodzaak van een degelijke accommodatie om de meer dan 30 ploegen, 325 jeugdspelers, 36 jeugdtrainers, onze senioren en damesploeg te huisvesten”, besluit voorzitter Tony Mertens

m
m
m
m
m
Tags: