Jeugdraad

De Jeugdraad is samengesteld uit telkens 3 spelers uit elke jeugdploeg in de categorieën U10 tem. U15. Ze komt 2 keer per jaar samen (start + einde seizoen) en wordt voorgezeten door één van de leden van het Dagelijks bestuur Jeugd. De vergaderingen worden evenwel gemodereerd door een lid van de technische staf Jeugd. De voorzitter van de Jeugdraad heeft enkel een acterende rol teneinde een maximum aan objectiviteit te behouden bij de informatiedoorstroming naar het Dagelijks Bestuur Jeugd.  

De doelstelling is de aldus verkregen feedback van onze jeugdspelers op een positieve manier te gebruiken bij de verdere uitbouw van onze club.

Het weze benadrukt dat de Jeugdraad gebruik maakt van een representatieve doelgroep afgestemd op het niveau, de ervaring en de motivatie van onze jeugdspelers, en verenigbaar moet zijn met de doelstellingen vooropgesteld door onze Jeugdopleiding, zijnde “fun” en “opleiding”.

Er werd gekozen voor een intervisie onder vorm van complimentenmuur en met als verhaallijn “Torpedo mijn club vandaag, MIJN CLUB MORGEN”. Op die manier willen we een prikkeling teweeg brengen bij de speler(tje)s lid in de Jeugdraad, dit op verschillende domeinen: motoriek, fantasie, assertiviteit, creativiteit, durf, vertrouwen, sociaal vlak…

Thema’s die aan bod komen:

 • Training
 • Trainers
 • Wedstrijden
 • Accommodatie
 • Varia

Door attitudevorming trachten we de individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie van onze jeugdspelers voor te bereiden. Het hanteren van een levensstijl met aandacht voor open dialoog en de inzet voor het creëren van positieve (vertrouwens)relaties staan hierbij centraal:

 • De begeleiders van de Jeugdraad (zijnde lid Dagelijks Bestuur Jeugd + technische staf) worden als initiatiefnemers geacht.
 • een gestructureerd werkklimaat te bevorderen.
 • regulerend te werk te gaan (inclusief het formuleren van regels en afspraken).
 • gebruik te maken van didactische werkvormen in functie van de doelstellingen, inhoud, wensen en noden van de deelnemers.
 • de input vanuit de Jeugdcommissie te notuleren op een objectieve manier (taak van de voorzitter) en voor opvolging ter beschikking te stellen van het Jeugdbestuur.
 • Relevante beroepshoudingen (spelers zetelend in de Jeugdraad).

Van iedere speler zetelend in de Jeugdraad worden een aantal specifieke en relevante beroepshoudingen verwacht tijdens de opzet, uitvoering en intervisiesessies van de Jeugdraade, zijnde:

 • Beslissingsvermogen: durven een standpunt innemen en overgaan tot handelen binnen de spelersgroep;
 • Dragen van verantwoordelijkheid voor hun acties;
 • Relationele gerichtheid: kenmerken van echtheid, aanvaarding, empathie en respect tonen;
 • Kritische ingesteldheid;
 • Leergierigheid, kunnen actief naar situaties zoeken om competenties te verbreden en te verdiepen;
 • Zin voor samenwerking, bereid zijn met de clubleden aan een gemeenschappelijke taak/project te werken;
 • Verantwoordelijkheidszin: zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid als afgevaardigde en spreekbuis van de ploeg met als doel het nemen van een engagement in de verdere uitbouw van Torpedo Hasselt.

Om een optimale informatiedoorstroming vanuit de verschillende jeugdploegen te bekomen, werd gestart met de Jeugdraad.