Visie

FUN en FORMATION

FUN

Voetbal spelen = FUN!

Zorg voor een sfeer waarin de spelers uitgedaagd worden om steeds hun prestaties te verbeteren en leren om te gaan met winnen en verliezen!

 • Pedagogische aanpak = Het kind staat centraal.
 • Zorg voor een goede ontvangst!
 • Geef evenveel aandacht aan ELK kind!
 • Zorg voor een goede groepssfeer!
 • Sta op ieder moment klaar!
 • De trainingen zijn er voor de kinderen, niet voor de trainer/opleider die zich wil profileren!
 • Hou rekening met de psychologische kenmerken van iedere speler!
 • FUN als fundament voor de opleiding
 • Sfeer van plezierig bezig zijn verhoogt het zelfvertrouwen en de prestatie. Het moet fijn zijn om te komen voetballen

Dit bereikt men slechts indien volgende voorwaarden vervuld zijn:

iedere jeugdspeler speelt voetbal;

iedere jeugdspeler komt veel aan de bal;

 • iedere jeugdspeler krijgt veel scoringskansen;
 • iedere jeugdspeler mag vrij spelen (geen beperkingen door verplichte opdrachten);
 • iedere jeugdspeler wordt aangemoedigd door de coach;
 • Techniektrainingen moeten in de oefenstof die we aanbieden terug te vinden zijn.

Geen druk naar resultaat, opleiding blijven nastreven

Meer voetbal, meer spelen en meer spelinzicht 

FORMATION

We willen attractief combinatievoetbal spelen

Dat doen we bij voorkeur op de helft van de tegenstander door vooruit te verdedigen en druk naar voren te zetten.

Op latere leeftijd streven we ernaar om op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen, waar FUN en PRESTATIE samengaan. Ons einddoel is zoveel mogelijk spelers laten doorstromen naar de SENIORS. Niet iedere speler komt hiervoor in aanmerking, maar zij hebben dan toch kunnen genieten van een degelijke opleiding en een stevige basis om zo van grote waarde te kunnen zijn voor een ander team binnen de club of eventueel een andere club

In ons leerplan zijn de doelstellingen per leeftijdsgroep uitgewerkt. (zie JBP)

Het “FORMATION” aspect. – EDUCATION

 

 • Het doelgerichte leerproces start vanaf 6 à 7 jaar. Vanaf deze leeftijd moet men veel aandacht besteden aan het ontdekken van de bal(coördinatie), korte passing, elementaire regels voor het samenspel, het aanleren, het verbeteren en het automatiseren van basistechnieken en –tactieken in wedstrijdechte omstandigheden, los van spelsystemen en collectieve opdrachten. Basistraining en ontdekken!
 • Vanaf 12 jaar denkt de jeugdspeler abstracter en kan hij/zij collectieve opdrachten tot een goed einde brengen. Vanaf deze leeftijd moet men aandacht besteden hoe een speler zich individueel maximaal kan ontwikkelen binnen een bepaald spelconcept. Opbouwtraining en leren door spelen
 • Vanaf 14 jaar teamwork, omschakelen balbezit – balverlies en andersom; beheersen van enkele spelsystemen en veldbezettingen, wedstrijdtraining en optimale prestatie
 

ZONEVOETBAL als opleidingsfilosofie.

We kiezen voor attractief combinatievoetbal. Bij voorkeur op de helft van de tegenstander door vooruit te verdedigen en druk naar voren te zetten.
Daarbij passen termen als aanvallend en attractief voetbal, direct spel en combinatiespel, totaalvoetbal en pressievoetbal. In defensief opzicht kiezen we voor een 4 mans achterlijn en zonevoetbal.
 

Door in zone te voetballen ontwikkelt de speler zijn voetbalintelligentie: hij leert beter het spel lezen en neemt sneller en beter de juiste beslissing in balbezit en balverlies. Op die manier vormen we intelligente spelers die het zonevoetbal beheersen, wat het uiteindelijke doel van de opleiding inhoudt.

Zonevoetbal staat tegenover individuele mandekking, het is een spelconcept en geen spelsysteem. Het omvat bepaalde principes in balbezit en in balverlies.

F.C. Torpedo kiest bij de jeugd voor het systeem 1-4-3-3 gebaseerd op zonevoetbal

Principes: basistaken per positie in het elftal en dit in balverlies en balbezit.

Vanaf U13 dienen meer spelsystemen gekend te zijn zoals 1-4-4-2 – 1-3-4-3 … (maar we starten altijd in 1-4-3-3).

De meisjes genieten dezelfde jeugdopleiding als de jongens tot hun 14 jaar (U15).

Dan volgt er een evaluatie wat betreft doorstroming naar een DAMESCLUB of een extra jaartje spelen bij onze knapen, c.q. scholieren.

Waarom zonevoetbal?

 • het lezen van de verschillende spelsituaties
 • bevorderen “decision making proces” (juiste keuzes leren maken)
 • het durven initiatief nemen
 • het communicatievermogen
 • het concentratievermogen
 • het collectief spel (offensief en defensief)
 • het niveau van de technische uitvoering