Medisch Contact

Medisch plan, aanpak en blessurepreventie

Bij FC TORPEDO trachten we op verschillende vlakken aan blessurepreventie te doen. Natuurlijk zijn een aantal afspraken en regels te volgen om zodoende een optimaal herstel te bereiken. Vandaar staan we nauw in contact met onze clubdokter, kinesist en verzorger(s). Op afspraak en/of in noodgevallen kan elke jeugdspeler hier een beroep op doen.

Blessurepreventie begint bij jezelf : jij voelt je eigen lichaam het best aan, forceer niets, want dat leidt enkel tot langdurige kwetsuren. Zowel voeding, gezond sporten, fysieke in orde zijn en ook andere factoren bepalen de gevoeligheid van blessures Spreek je dokter, verzorger,… aan over je problemen, zodat deze aangepaste oefenstof voor jou kan geven. Ook de club wil investeren in het goed begeleiden van zijn spelers. Terreinen en materiaal worden dagelijks onderhouden. Voor sommige kwetsuren of aandoeningen moet je de arts (sportdokter) raadplegen. Loop niet te lang rond met iets, want wat nu acuut is, wordt snel een chronisch letsel.

Heb je een kwetsuur, dan volg je volgend stappenplan :

 • Ik verwittig mijn trainer.
 • Ik spreek de clubdokter of dokter naar keuze aan.
 • Zolang ik onder het toezicht van een behandelende arts/kiné sta, is er geen sprake van dat ik meetrain / wedstrijden speel.
 • De behandelende arts/kiné zal in eerste instantie de club verwittigen bij OK om trainingen/wedstrijden te hervatten. 
 • Bij de hervatting zal in onderling overleg met de technische staf worden beslist aan welke intensiteit ik weer kan trainen (mogelijks dient in eerste instantie een opgelegd programma te worden gevolgd / individueel trainen behoort dan tot de mogelijkheid).
 • Indien ik voldoende hersteld ben en geen last meer ondervind, sluit ik opnieuw aan bij de groep.
 • De meest juiste ‘thermometer’ ben jij zelf : jij voelt je eigen lichaam.

Wat te doen bij een sportongeval?

 • Een formulier ‘aangifte van ongeval’ vragen aan uw afgevaardigde of GC Club.
 • Dit formulier aan de achterzijde (medisch getuigschrift) laten invullen door de behandelende geneesheer. Zeer belangrijk : indien een behandeling bij de kinesist nodig is, moet die door de dokter worden voorgeschreven en ook vermeld worden (+ aantal beurten) op het aangifteformulier. Een eventuele verlenging van de kine moet voorafgaandelijk door de bond worden goedgekeurd, hiervoor is weer een medisch voorschrift binnen te brengen. Indien de sportinactiviteit de 14 dagen (= 2 weekends niet spelen) niet overschrijdt, worden de kosten van de kiné niet terugbetaald.
 • De ingevulde ongevalsaangifte, samen met een kleefvignet van uw ziekenfonds, binnen 10 dagen na het ongeval (≠ 10 dagen na doktersvisite) bezorgen aan de gerechtigde correspondent, Dubois Jean.
 • Na genezing, een genezingsattest laten invullen door de geneesheer, en dit ook bezorgen aan Jean Dubois. Het bedrag dat niet terugbetaald wordt door uw mutualiteit, is normaal gedekt door de verzekering.
 • De terugbetaling van de kosten geschied als volgt: de speler betaalt de arts, de speler gaat naar zijn ziekenfonds, de afrekening van de geneeskundige verstrekkingen en kopie van prestaties kinesist (data !) wordt bezorgd aan Jean Dubois, vervolgens wordt de terugbetaling (= betaald bedrag – vrijstelling) uitgevoerd.
 • Voor verdere en meer informatie kunt u steeds terecht bij onze G.C. Jean Dubois, tel 0472/44 65 33, dubois.jean@telenet.be

MEDISCHE STAFF FC TORPEDO HASSELT

SPORTARTS: Dr. Bormans Pieter

Luikersteenweg 330A bus 1,  3500 Hasselt

011/27 02 64

KINESIST: Kimerley Zeelmaekers

Volgelzangstraat 88, 3520 Zonhoven

011/82 52 68 – 0494/14 12 08

VERZORGER: Peter Hayen

hayenpeter@gmail.com

0473/50 03 41

EHBO: Natascha Leisner (Verpleegkunde)

Pietelbeekstraat 184, 3500 Hasselt

0495/362073

EHBO-COORDINATOR: Eric Decoutere

0473/13 70 01

SPOEDDIENST: Virga Jesse

Stadsomvaart 11, 3500 hasselt

011/33 85 00

NOODNUMMERS

Ambulance/ Medische spoeddienst en brandweer 112

Politie 101

RodeKruis Vlaanderen 105 

www.rodekruis.be

TeleOnthaal 106 

www.tele-onthaal.be

ChildFocus 116000

Antigifcentrum 070/24 52 45

www.poisoncentre.be

Brandwondencentrum 02/268 62 00

Civielebescherming 02/500 26 02

Spoeddienst Jessa Ziekenhuis Hasselt 011/33 85 00

www.jessazh.be

 

Om een optimale informatiedoorstroming vanuit de verschillende jeugdploegen te bekomen, werd gestart met de Jeugdraad.