HISTORIEK WEBSITE


De website van FC Torpedo Hasselt kent nu al haar 5e versie. De eerste versie was een versie gemaakt door Jean Franssen, in het eerste jaar van de fusie. Na dit jaar werden de handen bij elkaar gestoken om een nieuwe website te maken. Dominique Vaes zette zich achter het grafisch gedeelte van de website, terwijl Jean Franssen zich enkel met de inhoud ging bezighouden. Ondertussen kent FC Torpedo al haar 5e versie van www.torpedohasselt.be . Deze is visueel aantrekkelijker en overzichterlijker, en ook inhoudelijker sterker.

Het internet is door de jaren heen een belangrijke bron van informatie geworden. Daarom kan FC Torpedo Hasselt niet achterblijven om op een degelijke manier gebruik van dit communicatiemiddel te gebruiken. Wilt u tot in detail alle informatie over uw favoriete team weten, of bent u een bezoeker die geïnteresseerd is in wat algemene informatie over de club? Voor beiden is er maar één adres, namelijk:
www.torpedohasselt.be!

INFO WEBTEAM


Layout + updates: Dominique Vaes en Gunter Kempeneers

Informatie: Jean Dubois en Gunter Kempeneers

Disclaimer

FC Torpedo Hasselt besteedt grote zorg aan de informatie verstrekt op haar website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. FC Torpedo Hasselt is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte pagina’s.

Auteursrechten

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van FC Torpedo Hasselt.

Commentaren en publicatie

FC Torpedo Hasselt behoudt zich het recht voor om ingestuurde berichten in het gastenboek in te korten of te weigeren, zonder voorafgaande mededeling of opgaaf van reden.