maandag, 01 augustus 2016 11:04

Nieuwe jeugdvoorzitter

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Nieuwe Jeugdvoorzitter FC Torpedo Hasselt.

Na 3 jaren van trouwe dienst als Voorzitter van de Jeugdwerking FC Torpedo Hasselt, zal Peter Van Esser per 1 augustus de fakkel overdragen aan Sven De Valkenaere. Sven kwam 3 seizoenen terug op vraag van Peter het Jeugdbestuur vervoegen met als expliciete opdracht de uitwerking van een dossier Footpass Provinciaal Label, dat einde seizoen 2014-2015 met succes werd behaald. Peter heeft zich geëngageerd lid te blijven van het Jeugdbestuur teneinde de continuïteit in onze Jeugdwerking te verzekeren. Peter en Sven zijn ook beiden lid van het Hoofdbestuur van de Club, wat een correcte wisselwerking in beleid tussen jeugd en senioren garandeert.

Peter van Esser:Het is helemaal niet mijn bedoeling de club te verlaten, integendeel, ik blijf lid van het Jeugdbestuur en Ondervoorzitter van de Club. Naar mijn mening is het echter zeer belangrijk dat dynamisme  in een jeugdwerking absoluut verzekerd blijft en dat het geven van de nodige ruimte en vertrouwen  aan nieuwe (jonge) krachten die hun verantwoordelijkheid willen nemen, hierin een belangrijk element is. We hebben met de jeugdwerking de laatste jaren een mooi traject afgelegd, mijn voorganger Steve Campenaerts heeft een zestal jaar geleden de aanzet hiertoe gegeven en de huidige koers uitgestippeld. Ondertussen zitten we bijna op kruissnelheid en is het nu het ideale moment om  het roer aan Sven over te geven”.

Sven De Valkenaere: “Ik ben fier en blij in opvolging van Peter de taak van Voorzitter Jeugdwerking FC Torpedo Hasselt op mij te mogen nemen. Vooreerst wil ik Peter van harte bedanken voor zijn tomeloze inzet de afgelopen jaren. Dankzij zijn niet aflatende inspanningen is hij erin geslaagd onze Jeugdwerking uit te bouwen tot dé referentie inzake Provinciaal voetbal in de Stad Hasselt en onmiddellijke omgeving. Bovendien is hij er steeds in geslaagd het familiale karakter van de Club te bewaren: wij zijn niet voor niks de gezelligste Club van de Stad! Peter en ik zullen in tandem hard blijven werken aan de verdere uitbouw van onze Jeugdwerking. Wij zijn er beiden rotsvast van overtuigd dat onze Club een mooie toekomst wacht.”    

Tony Mertens (Voorzitter FC Torpedo Hasselt): “Vele handen maken het werk licht, ik ben blij dat we met Sven een zeer gedreven persoonlijkheid op de stoel van Jeugdvoorzitter mogen verwelkomen. Ik twijfel er niet aan dat hij samen met Peter de continuïteit van onze clubwerking zal verzekeren. En natuurlijk ook nog vele andere aspecten en uitdagingen waar we nog voor staan. Een van die projecten zal zeer zeker de verhuis van onze accommodatie zijn in de nabije toekomst. Bij deze wil ik ook nog een warme oproep doen aan andere mensen die zich geroepen voelen om het Torpedo team te vervoegen, elke hand die een uurtje helpt is meer dan welkom, zeker met de geplande verhuis.

Gelezen: 3674 keer